Test: Sherlock Holmes versus Arsène Lupin

Krajem 19. i početkom 20. veka scenom kriminalističke literature suvereno je vladao Sherlock Holmes, ekscentrični engleski privatni detektiv, osmišljen od strane Arthura Conana Doyle-a. Večiti nacionalni rivalitet između Engleske i Francuske, uzrokovao je nastanak Arsènea Lupina, profesionalnog lopova, obdarenog tipičnim francuskim šarmom. Ovog svojevrsnog negativca, opravdanog moralitetom tadašnjeg vremena, osmislio je Maurice Leblanc, koji 1908. objavljuje zbirku kratkih priča Arsene Lupin versus Herlock Sholmès (modifikacija imena naslovnog junaka zbog pritužbi originalnog autora), koja je bila glavna inspiracija Frogwaresu za njihov poslednji naslov. Osim očigledne promene naslova u odnosu na izvorno književno ostvarenje, Sherlock Holmes versus Arsène Lupin zapravo predstavlja nastavak tendencije započete sa The Awakenedom. Naime, za razliku od izvornika u kojem Arsène Lupin ima dominantnu ulogu, ovde su pozicije zamenjene, tako da ustvari cela igra obiluje Doylovom prepoznatljivom karakterizacijom sa pojedinim Leblancovim elementima integrisanim u osnovu fabule, baš kao što je bio slučaj sa Lovercraftom u prethodnoj avanturi boemskog detektiva.

Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 1Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 13Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 16

 

Pogled u prošlost

 

Sam uvod u igru prezentuje  živopisne ulice Londona s kraja 19. veka, pokazujući svu scenografsku raznolikost suseda Bakerove 221b, u čijoj unutrašnjosti gospodin Holmes praktikuje svoje uobičajeno meditiranje uz violinu. Naravno, neizostavni pomoćnik, Dr. Watson, prekida ovu idiličnu situaciju sa obavesti o pismu Arsena Lupina, najtraženijeg kradljivca u Evropi. Naime, francuski džentlmen iznosi svoje planove o krađi pet najvrednijih umetničkih dela, koja su najveći ponos bahatosti engleske elite, te uručuje premijernu pozivnicu (za svoj najveći dotadašnji podvig) najpoznatijem engleskom detektivu. Scenario celokupne igre zapravo je intelektualni sukob ličnosti iz naslova, u kojem odnos Holmes/Watsom dolazi do punog izražaja, dok Lupin ostaje u senci i suptilno remeti njihov odnos. Na istoj kvalitativnoj razini su i sporedni karakteri, sa posebnim naglaskom na kontrast socijalne svesti (vidljiv u govoru tela i specifičnosti dijaloške komunikacije), koja je u celokupnu fabulu implementirana izrazito fluidno. Idejna tematika je zaista zanimljive prirode, te ispod elegantne kriminalističke pripovetke,  ispituje odnose lažnog patriotizma, uličnog života i fiktivnog nacionalizma. Takođe, treba spomenuti izuzetnu posvećenost dočaravanju tipičnog londonskog dijalekta i klasnog govora
.
Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 10Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 27Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 4
 

Profinjeni zločini

U svom tehničkom izvođenju SHVSAL umnogome podseća na svog prethodnika. Još uvek se radi o klasičnoj avanturi iz prvog lica, sa neuobičajenim kontrolnim interfejsom, barem u okvirima žanra kojem pripada. Naime, iako poseduje mogućnost kontrole samo uz pomoć miša (levi klik kretanje i interakcija, desni inventar), to je prilično nespretno izvedeno, verovatno iz razloga što igra koristi direktni interfejs, a ne p&c, tako da kombinacija miša za interakciju (i tastature za kontrolu lika), se nameće kao prirodno rešenje, koje umnogome podseća na uobičajenu seansu prosečnog FPS naslova. Još jedna od specifičnosti je korišćenje 3D prostora, što umnogome oblikuje pristup istraživanju, posebno u poređenju sa zastarelim slideshow prikazima konkurencije. U igri je moguće kontrolisati tri lika, Holmsa, Watsona i  inspektora Lestrade-a. Promena karaktera u toku igre isključivo zavisi od razvoja linearne radnje. Stil igranja sa svakim pojedinim likom je diferentan, tako da će Holmes obavljati većinu istraživačkog posla, dok će se Watson više fokusirati na sporedne zadatke. Uloga inspektora Lestrade-a izrazito je minorne prirode i prilično je nejasno zašto su se autori odlučili za dotičnog umesto logičnog odabira Arsene-a Lupina. Strukturno, većina problema je vezana za Lupinova (ne)dela podeljena u pet poglavlja. Suštinska razlika između odvojenih slučajeva je u vremenskoj diobi, tj. da li je navedena krađa već izvršena ili treba biti izvršena. Odgovor na ovo pitanje je pod kontrolom francuskog kradljivca i njegovih zagonetnih poetičkih poruka, koje su zapravo smernice u rešavanju svih prepreka. Zagonetke  su odlično ukomponovane u fabularni razvoj, te obiluju raznolikošću i varijabilnom težinom. Samim time u igri je moguće rešiti sve tipove zagonetki poznatih modernoj avanturi, od onih logičkih, inventarskih, pa sve do tekstualnih. S druge strane, problem tzv. 3D pixel hunting radi kojeg je uslovljeno pretraživanje svakog ugla ogromnih lokacija, te pronalaženje sitnih interaktivni tački. koje prekrivaju bugovite ikone za akciju, postaje iznimo iritantan. Nažalost, dugi periodi potpune sterilnosti, kako likova tako i okoline, u kombinaciji sa navedenim nedostatcima mnoge bi igraće mogao odbiti od igre, uprkos navedenim kvalitetima. Inventar u igri je  praktično izveden, te osim standardne funkcije za pregled predmeta, takođe pruža mogućnost pregleda svih izveštaja, dokumenata i mapa, koje omogućuju automatski premeštaj na željenu lokaciju.

Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 9Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 5Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 25

 

 Istorijska raskoš

Iako u suštini SHVSAE poseduje grafički engine koji datira još iz 2005. godine, njegova upotreba u grafičkoj prezentaciji je za svaku pohvalu. Naravno, ne treba očekivati neke napredne tehnološke domete, poput dinamičnog osvetljenja ili refleksija, ova nisko-budžetna avantura zaista nema snage. Međutim, impresivna istorijska scenografija, spektakularne turističke atrakcije Londona, sa posebnim naglaskom na umetničku arhitekturu, te solidan  kvalitet tekstura, zasigurno zadovoljavaju vizuelne kriterije. Skladno svojoj istorijskoj podlozi, igra pruža blagu edukativnu crtu, što je doista retka vrednost na današnjem igračkom tržištu. Grafički kvalitet likova je na zadovoljavajućem nivou, uz posebne pohvale za teksturu kože. Nažalost, slabašna produkcijska mašina iza SHVSAE prve ozbiljnije probleme izazvala je na animacijskom polju. Naime, iako jednostavniji animacijski pokreti izgledaju dosta prirodno, oni složenije prirode su zaista jako loše animirani. Takođe, sama telesna gestikulacija povremeno izgleda savršeno, ali najvećim delom je potpuno izvan govornog ritma. Još jedan od nedostataka odnosi se na mimiku lica prilikom razgovora, koja se čini prilagođena francuskoj verziji igre, te je za tipični engleski govor nezgrapno brza. Fascijalna animacija je gotovo neprimetna, a čini se da je planirana samo za određene karaktere.

Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 21Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 11Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 20

Distorzija haotike

Zvučna kategorija SHVSAL-a je verovatno najproblematičniji dio celine, iako u svom sadržaju poseduje veoma impresivan repertoar. Kod glumačke izvedbe, oseti se jak uticaj maestralne BBC-ijeve serije o Sherlocku Holmesu. Međutim, osim verodostojne glasovne prezentacije Holmesa i Watsona, ostatak glumačke ekipe čini se potpuno zalutao, a ovo se posebno odnosi na sve ženske glasove i izvorni engleski naglasak Arsena Lupina, što se u najmanju ruku može nazvati apsurdnim. Muzička podloga, sa druge strane, obiluje klasičnim remek delima velikana poput Brahmsa, Schuberta i Čajkovskog. U samim kompozicijama dominantnu ulogu imaju gudački instrumenti, posebno violina, što je izgleda konstanta svih Sherlock Holmes igara. Opet, ni ovaj segment nije bez prigovora, jer jednostavno navedene muzičke preformanse uopšte ne prate narativne događaje, te često se oseti potpuna dezorjentacija dinamičnih aranžmana u sasvim prosečnoj sceni razgovora.

Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 28Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 2Sherlock Holmes vs. Arsene Lupin 19

What do you say, Watson?

Balansirajući između elegantne i ulične atmosfreičnosti, time tvoreći unikatan ugođaj, ovaj sukob dva genijalna uma topla je preporuka svim ljubiteljima avanture i detektivske fikcije. Međutim, mnogobrojni nedostatci bogatog sadržaja nedovoljno zaokružuju prikazanu celinu.

Garfika: 4            Zvuk: 4            Gameplay: 3                 Ukupna ocjena: 4-

Text preuzet sa PC Igre

Komentariši